• Kültür Mah.Atatürk Blv.Beyaz Saray Avm.Kat4:No:84 Muş
  • Çalışma Saatlerimiz :08:30-09:30

Sigortacılık, belirsizlikleri azaltarak riskleri yönetmeyi ve beklenmedik durumlara karşı korunmayı sağlayan kritik bir sektördür. Hayatın her alanında, bireylerin ve işletmelerin karşılaşabileceği risklere karşı güvence sağlama amacıyla sigorta çözümleri sunulmaktadır. Bu alanda hizmet veren firmalar, çeşitli sigorta türleriyle ve özelleştirilmiş hizmetlerle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

Tehlikeli Madde Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası; yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretimi, depolanması, nakledilmesi, satışı ve kullanımı aşamasında üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi-bedeni zararları karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.  Kusur şartı aranmaksızın Tehlikeli Maddeler ve Atık Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları doğrultusunda üçüncü kişilerin sorumlulukları poliçede yazılı limitler doğrultusunda karşılanır. Bu sigorta ile vefat (şahıs başına, kaza başına), sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına), tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına) ve maddi zararlar (kaza başına) güvence altına alınır. 

Sigorta kapsamındaki tehlikeli maddeler; 

  • Petrol ve petrol ürünleri
  • Patlayıcı maddeler, kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, aitler, boyalar, 
  • Diğer kimyevi maddeler (sentetik benzin, azot peroksit)
  • Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, çocuk tabanca mantarları
  • Perakende olarak satılanlar hariç her türlü, alkol, kibrit, ispirto
  • Sıvılaştırılmış petrol, gaz, doğal gaz ve hava gazı
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıklar
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında olan ve yukarıda sayılmayan tehlikeli kimyasallar

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası için ödemen gereken prim ise Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Tarife ve Talimatlarda yayınlanmaktadır.

TÜPGAZ Zorunlu Sorumluluk Sigortası 

TÜPGAZ sorumluluk sigortası; likit petrol gazı (LPG) depolayan, dolduran veya doldurtan doğrudan veya yetkili bayi aracılığı ile tüketiciye satış yapan ve bu ruhsat almak zorunda olan LPG firmalarını bedeni ve maddi zararlara karşı güvence altına alır. LPG şirketi -kusurlu olsun olmasın- tüplerin kullanım aşamasında infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu meydana gelen hasar, poliçe kapsamında değerlendirilir ve sigortalıyı haksız tazminat taleplerine karşı korunur. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası 

Mesleki Sorumluluk Sigortası; hekim, avukat, mühendis, mali müşavir, sigorta brokeri, mimar gibi meslek gruplarını ihmal ve dikkatsizlik sonucu üçüncü kişilerde neden olunan hasara ilişkin tazminat taleplerini karşılar. Sigorta poliçesi, mesleki faaliyet sırasında meydana gelen hasarlarda geçerli olur.