• Kültür Mah.Atatürk Blv.Beyaz Saray Avm.Kat4:No:84 Muş
  • Çalışma Saatlerimiz :08:30-09:30

Sigortacılık, belirsizlikleri azaltarak riskleri yönetmeyi ve beklenmedik durumlara karşı korunmayı sağlayan kritik bir sektördür. Hayatın her alanında, bireylerin ve işletmelerin karşılaşabileceği risklere karşı güvence sağlama amacıyla sigorta çözümleri sunulmaktadır. Bu alanda hizmet veren firmalar, çeşitli sigorta türleriyle ve özelleştirilmiş hizmetlerle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

Nakliyat(Yük) Sigortası

Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat sigortası; genel ve özel şartlar çerçevesinde hem uluslararası alanda hem yurtiçinde kara, hava, demir ve denizyolu taşımacılığında meydana gelebilecek sorunlara karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Hasara ilişkin masrafları masraflar poliçede belirten limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanır. Nakliyat sigortası sayesinde kazadan kaynaklanan hasarların yanı sıra doğal afet gibi beklenmedik olaylar sonucu meydana gelen kazalara karşı da teminat sağlar. 

Nakliyat Sigortası Türleri Nelerdir?

Nakliyat sigortaları, taşınan eşyaların türüne ve taşımanın yapıldığı birime göre farklı kategorilere ayrılır. Nakliyat sigortası çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Emtia Nakliyat Sigortası

Bu sigorta türü, kara, deniz, hava veya deniz yolunda taşımacılığı esnasında yaşanabilecek kaza ve kaybolma durumlarına karşı güvence sağlayan bir nakliyat sigortası türüdür. 
Emtia sigortası kendi için 3 ayrı kategoriye ayrılır; bu alt kategoriler, tam ziya, dar teminat ve geniş teminattır. 

  • Tam ziya teminatı: Taşıma sırasında kullanılan aracı ve tüm ürünleri teminat kapsamına alır. 
  • Dar teminat: Nakil aracının kaza yapması sonucu taşınan emtiada meydana gelen zarara ilişkin masrafları karşılar.
  • Geniş teminat: Poliçede belirtilen istisnalar dışında taşıma sonucu meydana gelen tüm zarar ve hasarları teminat alına alır. Geniş teminat; deniz ve demir yolunda Enstitü Yük Klozları (A), havayolunda ise Enstitü Yük Klozları şartlarına tâbidir. 

Poliçe kapsamına alınabilecek nakliyat sigortası ek teminatları ise grev, terör teminatı ile harp teminatıdır. Ek prim ödeyerek bu teminatları da poliçe kapsamına dahil edebilirsin.